Nhãn khử keo 3TOMEGA® là một loại nhãn đặt biệt, được khử keo một phần. Nhãn khử keo được dử dụng rất đa dạng: tạo những điểm nhấn làm nổi bật sản phẩm khi trưng bày, làm nắp hộp khăn ướt, làm tem khóa dán đóng mở bao bì…

Nhãn khử keo gồm có 2 phần: phần được khử keo và phần vẫn còn keo.

  • Phần được khử keo: phần không dán vào sản phẩm, vị trí cầm để mở bao bì...
  • Phần vẫn còn keo: phần nhãn được dán lên bề mặt sản phẩm.

 

Một số hình ảnh sản phẩm: